Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych nam danych osobowych (RODO)

W związku z wchodzącym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Operatorem serwisu wodzirej.com.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Artystyczna Wodzirej Marcin Leoniak, ul. Długie Ogrody 4/28, 80-765 Gdańsk.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować elektronicznie, przez formularz na stronie http://wodzirej.com.pl/kontakt/
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy.
 4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona.
 6. Zgodnie z przyjętą w serwisie wodzirej.com.pl polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony są rejestry zbiorów danych w formie papierowej oraz elektronicznej.
 7. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
 8. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 10. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.